• Arc2 architectuur
 • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
 • 036 521 7770
 • info@Arc2.nl

Arc2 Principles: 'Duurzame ontwerpprincipes'

Arc2 architectuur hanteert bij haar ontwerpen de volgende duurzame principes:

1. De droom van de opdrachtgever is het uitgangspunt: Ontwerp met karakter
De droom van de opdrachtgever vormt voor ons het startpunt van het ontwerpproces. Dit leidt tot een zeer grote diversiteit van onze ontwerpen, die het karakter van de opdrachtgever weerspiegelen. De architect is in dit proces niet belangrijker dan de opdrachtgever.

2. Met liefde en aandacht ontworpen voor de gebruiker: Inspirerende ruimte
Aan onze projecten werken wij met liefde en aandacht, waarbij we streven naar schoonheid en een inspirerende ruimte of plek voor de gebruiker. Zo creëren wij projecten met een ziel.


3. Inbreng van alle betrokkenen is van belang: Optimaal resultaat
In het ontwerp- en bouwproces is de inbreng van alle betrokkenen van belang om tot een optimaal eindresultaat te komen. Deze inbreng schatten wij op waarde en nemen wij mee in het proces. Hierdoor wordt iedereen uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan het project en is daarmee medeverantwoordelijk voor een optimaal resultaat. Zo ontstaat door een constructieve samenwerking een waardevolle synergie, waardoor het geheel meer is dan de som der delen:
 
 • Een ontwerpproces waarin de inbreng van alle betrokkenen telt;
 • Een integrale benadering van de ontwerpopgave;
 • De architectuur beweegt mee en integreert alle input.
   
Vertrouwen en overleg met andere partijen zijn fundamenteel voor een bevredigend resultaat voor alle betrokkenen. Daarbij schuilt altijd een uitdaging in het zoeken naar de balans tussen de essentie van een ontwerp en de randvoorwaarden van de betrokken partners.

4. Zorgvuldige inpassing in de context
We streven naar een subtiele en verrassende inpassing van een project in de omgeving. Het project dient rekening te houden met de stedelijke, landschappelijke en culturele context waarin het is gesitueerd. Zo ontstaat een positieve wisselwerking met een belangrijke meerwaarde voor het geheel. Afhankelijk van de rol van het project in de context kan daarbij een wat meer uitgesproken of juist een terughoudend ontwerp op zijn plaats zijn:
 
 • Respect voor en interactie met de context;
 • In dialoog met de culturele context;
 • In harmonie met de natuurlijke omgeving.

5. Beperkingen zijn uitdagingen
Schijnbare tegenstellingen laten zich verbinden via een creatief ontwerpproces en leiden tot innovatieve oplossingen. Architectuur reikt verder dan de functionele aspecten of de efficiënte oplossing van de opdracht. De  Jong: ‘De uitdaging voor mij is om uit te stijgen boven de beperkingen die budgetten en materiaaleigenschappen nu eenmaal met zich meebrengen. Ik creëer graag ruimtes die mensen raken. De kunst is om een uniek, creatief en organisch ontwerp te maken, dat gepaard gaat met de gewenste functionaliteit en bouwtechnische intelligentie. Liefde voor de constructie is daarbij voor mij primair.’


6. Biobased architectuur: Geïnspireerd door de natuur
Intelligentie en logica van de natuur is een onuitputtelijke inspiratiebron voor onze ontwerpen:
 
 • Met minimale middelen een maximaal resultaat;
 • Door slim en licht construeren besparen op gebruik van grondstoffen;
 • Ontwerpen met respect voor het milieu.

7. Cradle-to-Cradle en Almere Principles 
Als Almeers architectenbureau voelen we ons verbonden met deze prachtige New Town die zich in het kader van de Floriade 2022 profileert als Growing Green City. Wij hanteren bij onze ontwerpen de Almere Principles zoals deze door de gemeente Almere zijn ontwikkeld in samenwerking met Braungart en McDonough op basis van Cradle to Cradle:
 
 • Ontwerpen in natuurlijke en technische kringlopen;
 • Toepassen van milieuvriendelijke materialen;
 • Hergebruik van materialen;
 • Streven naar diversiteit, flexibiliteit en multifunctionaliteit;
 • Met minimale middelen een maximaal resultaat realiseren;
 • Door slim en licht construeren besparen op gebruik van grondstoffen;
 • Efficiënt gebruik van energie;
 • Optimaal gebruik van natuurlijke bronnen zoals wind en zon.