• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Kantoor Staatsbosbeheer

De huidge huisvesting van het Uitvoeringskantoor Oostvaardersplassen van Staatsbosheer voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, was gedateerd en te klein geworden voor het huidige gebruik. Met nieuwe huisvesting wordt tegemoetkomen aan de verwachte stijging van bezoekers de komende...