• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Hogering N702 Almere

Onderdoorgang Hogering N702 Literatuurwijk

De Provincie Flevoland en de Gemeente Almere werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de Hogering Almere. Vanwege capaciteitsverhoging op de Hogering zal een wegverbreding plaatsvinden van 2x2 rijstroken gelijkvloers naar 2x3 rijstroken ongelijkvloers. Het plangebied gaat over het deeltraject tussen Elementendreef tot Contrabasweg. Voornaam onderdeel van de ontwikkeling vormt de inpassing van twee nieuwe onderdoorgangen. De ontwerpopgave vroeg om een goede en heldere ruimtelijke inpassing van het nieuwe wegontwerp met de nieuwe onderdoorgangen, zodanig dat de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van de Hogering, kunstwerken en directe omgeving werden behouden en versterkt. 


In opdracht van en in samenwerking met Aannemingsbedrijf Van der Lee en Antea Group heeft Arc2 architectuur voor de ontwikkeling Verbreding Hogering Almere het architectonisch ontwerp gemaakt. De visie voor het architectonisch ontwerp van de Hogering is gebaseerd op de vier uitgangspunten uit het beeldkwaliteitsplan die de ruimtelijke kwaliteit van de Hogering waarborgen. Ze vormden leidraad voor de uitwerking van de diverse onderdelen in deze specifieke opgave:
  • Lengterichting van Hogering benadrukken;
  • Continuïteit van wegbeeld Hogering behouden;
  • Kunstwerken zijn eigentijds en heffen barrières op;
  • Kunstwerken reageren op de directe omgeving. 
Het integrale ontwerp van de weg met bijbehorende kunstwerken maakt een eenduidig en herkenbaar gebaar dat past bij het bestaande karakter van het Hogering. De ontwikkeling is eigentijds en helder vormgegeven en wordt als vanzelfsprekend opgenomen in de bestaande context. De architectonische vormgeving van het plan vloeit voort uit de gewenste ruimtelijke kwaliteit met landschappelijk karakter: Hogering als Parkway. Er is een naadloze inpassing van de infrastructuur op de verschillende niveaus waarbij de zichtrelatie tussen de aansluitende wijken blijft behouden door zo min mogelijk verschil in maaiveld. 

Licht en ruimte 

Het ondergrondse deel van de onderdoorgangen voelen met de wijkende zijwanden licht en ruim aan. De geluidsabsorberende wanden uit houtvezelbeton worden steeds lager en waaieren uit richting de uiteinden van de tunnelbak. Door een subtiel verloop van grijstinten wordt een horizontale geleding verkregen die suggereren dat er verschillende grondlagen worden doorsneden. 

Vloeiende lijnen​

De afgeronde vormgeving van de verschillende elementen (brugranden, tussensteunpunten en handregels) en doorlopende horizontale lijnen in het plan leveren een dynamisch en gestrekt wegbeeld passend bij de gewenste parkway uitstraling van de Hogering.

Open en continu wegbeeld

De wijkende wanden in de onderdoorgangen, slimme constructieve opzet van de kunstwerken en toepassing van transparante hekwerken maakt het mogelijk om een rank en open wegbeeld te verkrijgen. De ranke vormgeving van de tussensteunpunten leveren daarbij een minimale visuele verstoring in het wegbeeld. De onderdelen van de kunstwerken zijn rank en elegant vormgegeven met lichte kleuren en een zachte detaillering door middel van afrondingen die de overgangen maken tussen de verschillende onderdelen. De voertuigkerende leuningen in het plan vormen een doorgaand lijnelement die de verschillende niveaus met elkaar verbindt. Ze dragen bij aan het continu wegbeeld. Door de lichte helling versterken ze de elegantie van het brugdek en open karakter van de tunnelbak.


 

Gerelateerde Projecten