• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

DelftseSchie brug Overschie Rotterdam

Noordelijke Brug vormt verbinding met poldereiland

Met de bochtafsnijding van de Delftse Schie ontstaat een poldereiland in het waterlandschap. De oeververbinding DelftseSchiebrug, ook wel Noorderlijke Brug, wordt gerealiseerd als de enige toegangsweg naar het eiland. Voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers kunnen van de brug gebruikmaken, evenals onderhoudsverkeer voor het gemaal. De Noordelijke brug is ondervaarbaar voor recreatievaart. Beroepsvaart moet gebruikmaken van de nieuwe vaarweg. 
De brug is ontworpen in de Rotterdamse Stijl, een elegant en ingetogen ontwerp met een tijdloze, duurzame vormgeving. Daar de brug niet op de dijk mag steunen is gekozen voor een overkoepelende stalen constructie. De boog verbeeldt de sprong over de Schie, de hekwerken volgen een sierlijke curve. Over de dijk loopt een voetpad en is toegankelijk met de trappen aan de zijkant van de brug.  

Nieuwe vaarweg Overschie

De Delftse Schie ligt ter plaatse van Overschie slingerend door het landschap, als een strakke scheiding tussen stad en land. De zuid- en oostzijde wordt gekenmerkt door een kade (Delftweg) met historische bebouwing, aangevuld met enkele nieuwe woningen en bedrijven. Ter hoogte van Overschie wordt een nieuwe vaarweg voor de bochtafsnijding van de Delftse Schie ontwikkeld en gerealiseerd. Door deze afsnijding ontstaat een nieuw eiland met een open gebied. Dit eiland heeft met name een agrarische functie maar krijgt ook een (neven)functie voor de natuur en recreatief gebruik. Langs de oevers van het eiland worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

Brug ontworpen in Rotterdamse stijl

De oeververbinding DelftseSchie brug wordt gerealiseerd als "noordelijke verbinding" van de wal met het poldereiland. De brug is ontworpen in de Rotterdamse Stijl: een elegant en ingetogen ontwerp met een tijdloze, duurzame vormgeving. De sprong over de Delftse Schie en de verbinding van de Delftweg met de Oude Kade reflecteren het heden en verleden van de plek. Naast overbruggende functie biedt de brug een panoramische uitkijk op de omgeving. Passend bij het verkavelingspatroon in de directe omgeving is de brug haaks op de rivier gelegd.
Op rechtlijnige wijze met subtiele kromming in het aanzicht steekt de ranke brug als lint het profiel van de vaart en poldereiland over. Op het poldereiland landt de brug aan op het midden van de historische dijk. Met een veerooster wordt voorkomen dat vee de brug kan betreden. De aansluiting van de weg over de brug op de Delftweg heeft de status van uitrit. Een horizontaal platform aan de walzijde geeft het (fiets)verkeer de gelegenheid om af te remmen, voordat deze de Delftweg oprijden. De Delftweg dient lokaal aangepast te worden om een goede aansluiting te krijgen. Vanaf het hoogste punt van de brug heeft de passant exclusief zicht op de vaart en een panoramisch uitzicht over het open landschap enerzijds met de historische bebouwing aan de andere zijde. In de verte kan men de bomenrij op de dijk bij bedrijventerrein Noord-West zien liggen.
Door ranke vormgeving van het leuningwerk is het water en omringende landschap goed beleefbaar en zichtbaar. De bovenrand van de hekwerken volgen de sierlijke curve van de brug die de sprong van de ene naar de andere oever verbeeldt. Middels twee aan de brug opgehangen trappen wordt een directe verbinding gemaakt met het wandelpad rondom het eiland.
De Delftse Schie ligt ter plaatse van Overschie slingerend door het landschap, als een strakke scheiding tussen stad en land. De zuid- en oostzijde wordt gekenmerkt door een kade (Delftweg) met historische bebouwing, aangevuld met enkele nieuwe woningen en bedrijven. Ter hoogte van Overschie wordt een nieuwe vaarweg voor de bochtafsnijding van de Delftse Schie ontwikkeld en gerealiseerd. Door deze afsnijding ontstaat een nieuw eiland met een open gebied. Dit eiland heeft met name een agrarische functie maar krijgt ook een (neven)functie voor de natuur en recreatief gebruik. Langs de oevers van het eiland worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.


 

Gerelateerde Projecten