• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

BioFrame

Klimaatadaptief en natuurinclusief BioFrame

BioFrame is een breed toepasbaar klimaatadaptief en natuurinclusief concept dat een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit op een specifieke locatie. Het draagt bij aan een gezonde leefomgeving waarbij hittestress wordt vermeden. Het modulaire frame kan afhankelijk van de gestelde eisen aan esthetische kwaliteit, functie, onderhoud en duurzaamheid worden gematerialiseerd in een biobased materiaal of een ander stevig en puur materiaal als bijvoorbeeld cortenstaal. BioFrame is geschikt voor de toepassing van verticaal groen waarbij de klimplanten wortelen in de volle grond. Het opgenomen groen, zitelementen, nestkasten en bijenhotels maken het frame locatiespecifiek. Het element kan hierbij deels of volledig worden ingezet als zonwerende schil. BioFrame is zowel toepasbaar in de infrastructuur voor bijvoorbeeld een brugleuning of als tweede huid in de gebouwde omgeving.
 

BioFrame als verticaal landschap

In de gebouwde omgeving is er vaak een grote druk op het functionele gebruik van het beschikbare oppervlak. Hierdoor blijft er steeds minder ruimte over voor de natuur. BioFrame is een concept waarbij er een verticaal landschap wordt gecreëerd met grote natuurlijke diversiteit op een zeer beperkt grondoppervlak.
 

Gerelateerde Projecten