• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Archeologische VINDplaats Zenit Almere

Ontwerp masterplan archeologische VINDplaats Zenit Almere

In samenwerking met verschillende ondernemers, organisaties en (buurt)bewoners is Arc2 architecten als Almeers bureau maatschappelijk betrokken bij het ontwerp en ontwikkeling van de archeologische VINDplaats Zenit in Almere-Buiten. Een co-creatie welke er op gericht is om van deze bijzondere historische plek een functioneel, educatief en aangename ruimte te maken. Het masterplan voor dit gebied bevat onder meer een archeologisch speeldorp met wilgenhutten en wilgentunnel, voedselbos, moestuinen, schooltuinen, oermoestuin, ontmoetingsplek, amfitheater en picknickplek. (C2C, Almere Principles). Voor de realisatie van de verschillende onderdelen binnen het plan wordt gebruik gemaakt van biobased en hergebruikte materialen die passend zijn voor de plek, waaronder wilgentenen. 
 

Opening VINDplaats Zenit

Op 12 juni 2013 was de symbolische ingebruikname van de VINDplaats. Sindsdien is Team Zenit aan de slag met de uiteindelijke invulling van VINDplaats Zenit: een plek waar voor alle buurtbewoners iets te VINDen is, een aanwinst voor het welbeVINDen van de hele wijk.
 

Gerelateerde Projecten