• Arc2 architectuur
 • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
 • 036 521 7770
 • info@Arc2.nl

Transformatie Paal 1 Almere Haven

Transformatie kantoorgebouw naar appartementen

Arc2 architectuur heeft een planvisie opgesteld voor een transformatie van een bestaand kantoorgebouw naar appartementen in Almere-Haven. De gebiedsvisie van De Paal door de gemeente Almere is hierbij gebruikt als leidraad.
In de plint van het gebouw worden commerciele ruimtes ondergebracht, ingevuld met buurt gerelateerde voorzieningen en aanvullende functies. Bij de indeling van het woonprogramma is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande constructie en vormde een logische en efficiente verkeersroute een belangrijk uitgangspunt. In het plan kunnen 39 woningen worden gerealiseerd van diverse groottes (40-70m2) waaronder 5 Tiny Roofhouses (<40m2). Met de opzet van de plattegronden wordt flexibel gebruik en inrichting van de ruimten mogelijk gemaakt. 
Ten minste 20% van de woningen zullen worden aangeboden als sociale huurwoningen. Alle woningen worden als eerste aangeboden aan de inwoners van Almere Haven. 
De bestaande gevel zal zoveel mogelijk in originele staat worden behouden. Wel zal de gevel gereinigd worden voor een frisse uitstraling. De kozijnen zullen worden vervangen, dit zorgt voor een betere thermische schil voor de appartementen en zullen ook geluid beter kunnen weren.
De tiny roofhouses die op het bestaande pand worden gebouwd zullen een houten gevel hebben om het contrast tussen bestaand en nieuw te benadrukken. 
Doordat er op maaiveld weinig ruimte is voor groen is er een daktuin boven het parkeerdek ontworpen. Deze tuin zal zoveel mogelijk groen worden uitgevoerd. Hierdoor kan de tuin ook tijdelijk water vasthouden bij regen. De daktuin ligt aan de binnenzijde van het pand en zorgt voor een groen aanzicht vanuit de buurt. De tuin is gemeenschappelijk toegankelijk voor bewoners. In de tuin is het mogelijk om een speelvoorziening te realiseren en voldoende ruimte voor ontmoeting tussen de bewoners. 
 

Duurzame maatregelen transformatie

 • Hergebruik van bestaande bebouwing door transformatie;
 • Getransformeerde gebouw zal volledig gasloos worden;
 • Elke woning krijgt zijn eigen individuele duurzame installatie voor warmte en ventilatie;
 • Op de roofhouses zijn zonnepanelen aan te leggen voor de energieopwekking. Er is ruimte voor ongeveer 100 panelen;
 • De gevels worden van binnenuit extra geïsoleerd voor een betere weerstand tegen geluid en een betere thermische schil;
 • Klimaatadaptief bouwen: de daktuin zorgt voor een goede wateropname en buffer bij regen. Dit water zou eventueel opgevangen kunnen worden om te gebruiken voor het groen bij droogte;
 • Klimaatadaptief bouwen: nieuw geplaatste bomen langs de voorgevel van het gebouw en de daktuin waardoor minder verharding nodig is zijn hittestress beperkende maatregelen; 
 • Bij sloop zullen materialen zoveel mogelijk terug worden gegeven aan de circulaire economie. Overige materialen zullen volgens wettelijke eisen worden afgevoerd;
 • Elektrische deelauto's zorgen voor duurzaam vervoer en minder uitstoot.

 
 

Gerelateerde Projecten