• Arc2 architectuur
 • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
 • 036 521 7770
 • info@Arc2.nl

Havenkade Dronten Hanzekwartier

Planvisie Havenkade Dronten

Arc2 architectuur heeft in nauwe samenwerking met Van Wijnen, VSO makelaars en Vibes Engineering, op basis van de structuurvisie Hanzekwartier, een planvisie ontwikkeld voor de invulling van het deelgebied Havenkade in Dronten. De locatie betreft een voormalig industriegebied waar op de kop van de haven lange tijd het karakteristieke volume van de Agrifirm Silo sierde. In het stedenbouwkundig masterplan is gestreefd naar een oplossing passend bij de eigenheid van de plek en de identiteit van Dronten. Er is voorzien in een grote variëteit aan woningtypen voor diverse woongroepen die gefaseerd kunnen worden ontwikkeld en gebouwd. Daarnaast vormen ook andere functies onderdeel van het plan: horeca, hotel en maatschappelijke dienstverlening. In onze planvisie wordt het contact met het water versterkt door een kade te creeren met aangename verblijfsruimte en het mogelijk maken van een wandeling rond de haven.
 


Programma met diversiteit
Het programma met de verschillende (woon-)functies kent een grote diversiteit en ook flexibiliteit om toekomstige ontwikkelingen in te kunnen passen.

 • Diversiteit woongebied met eenduidig herkenbaar karakter;
 • Verschillende bebouwingstypen en sferen bieden variatie in het aanbod; 
 • Varieteit aan woonruimten in diverse segmenten: Grondgebonden woningen (gezinnen / max 3 bouwlagen), appartementen (senioren / alleenstaanden) en bedrijfsruimten;
 • In de plint van de nieuwe bebouwing zijn voorzieningen ondergebracht wat de levendigheid van de boulevard versterkt: Horeca, dienstverlening of kleinschalige bedrijven, combinatie werk/wonen;
 • Aan de noordzijde van het plan-deelgebied staan geschakelde grondgebonden woningen (stadswoningen). De woningen beschikken over een grote varieteit door diverse beukmaten en uitstraling;
 • Op de kop van het plan bevindt zich een hotel met • gerelateerde functies: restaurant, congresfaciliteiten en terras aan het water.

Architectonische en ruimtelijke kwaliteit 
Het plan krijgt een hoge architectonische kwaliteit die aansluit bij de identiteit van de locatie en de woonwensen van de huidige consument:
 • Diversiteit woongebied met eenduidig herkenbaar karakter;
 • Eenheid in vormgeving;
 • Haven architectuur;
 • Optimale orientatie;
 • Balans tussen Individu - Collectiviteit;
 • Duurzame en robuuste materialen.
Ruimtelijke kwaliteit wordt gecreëerd door:
 • Aangename verblijfsgebieden aan het water en de in de groene binnenterreinen;
 • Zichtlijnen naar het water;
 • Heldere routing en ontsluiting van het plan voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
 • Het mogelijk maken van een wandeling rond de haven door de aanleg van een beweegbare brug. Deze brug verbind de kop van de boulevard met het groene eiland tussen de haven en de Lage Vaart.

Duurzaam en Milieuvriendelijk
De nieuwe wijk wordt ontwikkeld volgens duurzame principes: grote inbreng van de gebruikers, combinatie van stad en natuur gebouwd met gezonde systemen.

Speciale aandacht wordt besteed aan het bouwen van kosten efficiënte en energieneutrale woningen.

Dit wordt gerealiseerd door de volgende aanpak:

 • integraal ontwerp in bouwteam;
 • lage enegiebehoefte: zeer goede isolatie van de bouwschil, oriëntatie op de zon, begroeide daken
 • gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen: zonne-energie;
 • slimme systemen: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, warmte-koude opslag in de bodem, warmtepompen.
 

 

Gerelateerde Projecten