• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Waterfront Aalsmeer

Verblijfsplekken Waterfront Aalsmeer

Arc2 architectuur heeft op basis van een Esthetisch Programma van Eisen opgesteld door de Gemeente Aalsmeer en IMOSS enkele hoogwaardige verblijfsplekken vormgegeven voor het Waterfront Aalsmeer. In het totaalontwerp vormt de promenade langs de waterkant het leidend element, wordt de connectie tussen binnendijks en buitendijks versterkt en het water toegankelijk gemaakt. Met het project geeft de gemeente Aalsmeer invulling aan haar ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven. Om de publieke toegankelijkheid, alsmede de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten, wordt een aantrekkelijke wandelboulevard langs het water gerealiseerd, wordt het aanwezige strand en de pier vergroot en worden diverse recreatieve voorzieningen in het gebied gerealiseerd. Om hinder van opspattend water te verminderen en de levensduur van de waterkering te verlengen wordt daanaast de waterkering aangepast.


 

Gerelateerde Projecten