• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Muiderslot Muiden

Het Muiderslot is een Rijksmuseum in de best bewaarde middeleeuwse waterburcht van Nederland. Het eigentijdse gebruik van het Muiderslot als rijksmuseum is de beste garantie voor het behoud van dit unieke rijksmonument. De functie van Rijksmuseum brengt diverse eisen voor de huisvesting van de collectie en de ontvangst van de bezoekers met zich mee. Het museum wil zich de komende jaren meer gaan richten op het presenteren van museumcollectie uit de middeleeuwen. Hiertoe dienen de bestaande middeleeuwse routes in de burcht geschikt worden gemaakt om museale collectie te kunnen presenteren. Een buffer tussen de routes binnen en buiten is gewenst. Ook ontbreekt op dit moment een goede ontvangstruimte / educatieve ruimte op het Muiderslot. Een goede ontvangstruimte is noodzakelijk voor een gepaste ontvangst en duiding van de verschillende bezoekersgroepen en -stromen, ook bij slechte weersomstandigheden.
Stichting Rijksmuseum Muiderslot heeft Arc2 architectuur gevraagd om middels een variantenstudie onderzoek te verrichten naar mogelijke inbreidingsoplossingen in het Muiderslot. Er is een Programma van Eisen opgesteld, een bezonningsstudie gemaakt en er zijn een viertal schetsontwerpen vervaardigd. De ontwerpen zijn in beeld gebracht aan de hand van plattegronden, gebruiksschema's en impressies. 


 

Gerelateerde Projecten