• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

WaterEntree Kinderdijk

Belvedere WaterEntree is een concept voor de nieuwe entree vanaf de Lek naar het Werelderfgoed Kinderdijk. Het biedt een oplossing aan de huidige situatie die door bezoekers en bewoners als onveilig en onaantrekkelijk wordt ervaren. In samenwerking met Kragten is een nieuwe opzet gemaakt waarbij de verschillende verkeersstromen rondom de entree op een veilige en comfortabele manier worden afgewikkeld. Er wordt ingezet op het minimaliseren van overlast bij de bewoners van de dijk Kinderdijk en Alblasserdam en maximaliseren van het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid zonder dat dit beperkingen geeft aan de groei van de bezoekersaantallen. Het concept biedt daarnaast maximale beleving van de totale omgeving in zijn puurheid en schoonheid. Een voornaam onderdeel is de inzet op duurzame vervoerstromen over het water. Vanuit de Waterbus heeft men een vrije en maximale beleving van PUUR-Hollands Kinderdijk. Bij aankomst worden alle bezoekersstromen op een centrale locatie verzameld op de Lekdijk. Vandaar kan men in eigen tempo onder maximale beleving binnengaan in Puur Hollands Kinderdijk. Gemotoriseerd verkeer gaat ongehinderd, onderlangs aan deze bezoekersstroom. Vanuit respect voor de context van het Hollandse landschap wordt de entree 'zwevend' gekoppeld aan de Lekdijk en boven de Alblasserwaard geplaatst, waarbij de Hollandse cultuur en natuur in zijn meest pure manier wordt beschermd en kan worden beleefd. De 'zwevende entree' vormt de toegang tot het gebied, en biedt een belvedere op het karakteristieke landschap van Kinderdijk. Het is complementair aan de functie en vormgeving van het nabijgelegen nieuwe entreegebouw. 


 

Gerelateerde Projecten