• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Seniorenappartementen Zegveld

Levensloopbestendige senioren appartementen 

Midden in Zegveld is met de sloop van de voormalige basisschool De Pionier een locatie vrijgekomen voor de nieuwbouw van levennsloopbestendige appartementen voor senioren. Het initiatief voor de nieuwbouw kwam uit het dorp zelf. Dorpsplatform Zegveld drong al jaren aan op levensloopbestendige appartementen voor senioren, want in Zegveld ontbraken zulke woningen waar ook goed zorg aan huis verleend kon worden. 
Met ondersteuning van de Provincie Utrecht zijn GroenWest, gemeente Woerden, Dorpsplatform en zorgcoöperatie samen tot uitgangspunten voor het project gekomen. Het project bevat 24 eenheden verdeeld over drie woonlagen. Eén woning wordt in overleg met de zorgcoöperatie als ontmoetingsruimte ingericht. Een klein deel van de woningen wordt bestemd voor vrije sector, zodat ook senioren met een hoger inkomen hier een woning kunnen krijgen. Arc2 architectuur is gevraagd voor dit plan een ontwerp te maken.

 

Moderne versie van zorgwoning

Een bijzondere rol is er voor Zegveld Zorgt. Deze coöperatie is opgericht door het Dorpsplatform Zegveld. Zegveld Zorgt heeft als doel inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning te bieden Hiermee wil Zegveld Zorgt het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom vergroten, zodat zij in dat geval zo lang en zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. Honderden inwoners hebben zich inmiddels aangesloten bij Zegveld Zorgt.

Door de inzet van Zegveld Zorgt is dit méér geworden dan een gebouw met levensloopbestendige woningen, het is een moderne woonvorm, waarbij de bewoners aandacht hebben voor elkaar en zo nodig ook bijdragen in de hulp en zorg voor elkaar. Uiteraard aangevuld met professionele hulp en hulp van vrijwilligers. 

Centraal in het project is een binnentuin ontworpen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een gemeenschappelijke huiskamer ligt direct aan de binnentuin. De zigzagvormige galerijen bieden plek voor een zitje of plantenbak en vergroten het zicht op de binnentuin en de andere galerijen. Op deze manier wordt de sociale interactie en betrokkenheid vergroot door het architectonisch ontwerp.

De woningen

Alle appartementen zijn levensloopbestendig ontworpen: zeer geschikt voor senioren en voor wie zorg aan huis nodig heeft. Zo hebben de badkamers een extra deur (schuifdeur) naar de hoofdslaapkamer. Het zijn driekamerwoningen die uiteraard voldoen aan de huidige eisen voor nieuwbouw. Er komt dan ook geen gasaansluiting in de woning, de woningen worden met elektrische radiatoren verwarmd. De sociale huurwoningen zijn allemaal identiek, circa 70 m2 groot. Op de koppen van het gebouw komen zes grotere vrije sectorwoningen (ca 80 m2). 
Het complex bevat verschillende typen appartementen: 13 sociale huurwoningen, 6 vrije sector woningen en 4 appartementen voor bewoners met een (zware) zorgvraag die in Zegveld wonen, of in Zegveld willen wonen vanwege familie of andere mantelzorgers.
Ondanks dat de sociale huurwoningen identiek zijn, is er gekozen om twee huurprijzen te hanteren. Op deze manier kunnen verschillende doelgroepen worden bediend.  

Gerelateerde Projecten